Ploché zboží (nálepky, nail tattoos) odolné proti nárazům zasíláme za zvýhodněné poštovné 25 Kč a platbě předem na účet.

Pouze u nás najdete největší výběr Nail Tattoos. Klikněte zde a vyberte si.

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu Kron-Styl firmy Kron SK-CZ, s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku najdete na stránce Nápověda.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím (telefonicky či e-mailem).

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Podrobné informace o cenách za dopravu lze najít na konci stránky. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží bez ceny za dopravu. Doprava je zajištěna a fakturována smluvní společností zvlášť.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Dodací lhůta a způsob dopravy

Zásilky jsou doručovány pouze na území ČR prostřednictvím České pošty. Zásilku se snažíme předat poště co nejdříve. Nejpozději však do dvou pracovních dnů po obdržení závazné objednávky.

Při volbě "Dobírka" platba probíhá prostřednictvím dobírky České pošty. Čili platíte při převzetí zásilky na Vaší poště či při doručení zásilky Českou poštou k Vám domů.

Ceny poštovného jsou stanovené dle ceníku České pošty. Pro zjednodušení používáme jednotnou cenu poštovného pro obyčejný balík 95,- Kč a pro obchodní balík 125,- Kč v rámci ČR.

Kromě dobírky lze platbu provést i pomocí "Bankovní převod" na účet č. 3958365001/5500. Po přičtení peněž na účet (cca 3 dny po odeslání) je zásilka následující pracovní den odeslána buď jako obyčejný balík nebo jako obchodní balík (v obou případech se cena snižuje o poplatek za dobírku 30,-Kč). V případě, že máte zájem o platbu pomocí bankovního převodu, zvolte tuto možnost při objednávce a dále se řiďte uvedenými pokyny.

Balné je součástí poštovného.

Poštovné je zúčtováno jako platba od jiné osoby vynaložená jeho jménem dle § 36 odst. 11.

Objednávky z e-shopu se expedují z Hodonína.

Objednané zboží, které je ploché (nálepky, nail tattoos) a odolné proti nárazům nově zasíláme za zvýhodněné poštovné.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Nedodržení - porušení kupní smlouvy

Pokud dojde ze strany kupujícího ke zrušení objednávky zboží po jejím odeslání, je kupující povinen uhradit vzniklé náklady (příprava, balení, úhrada doručovacích nákladů tam a zpět doručovací spoločnosti).

Kupujúci je vždy informován o stavu objednávky a expedice zásilky elektronickou poštou, čili nepřevzetí zásilky je považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce je oprávněný vymáhat storno poplatek ve výši 500,- Kč.

Kupujícímu bude vystavena faktura na úhradu storno poplatku se splatností 14 dní. V této lhůtě může kupující kontaktovat prodejce a požádat o opětovné doručení zboží, navýšené o 200,- Kč. V tomto případě je zákazník povinen uhradit zboží předem na účet společnosti.

Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem, platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu elektronickou poštou na adrese obchod@kron-styl.cz nebo poštou na adresu firmy.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Dopravci oznamte případné nebezpečné vlastnosti zboží viz informace na etiketě obalu nebo příbalovém letáku.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana dat

Přihlášením se do našeho internetového obchodu Kron-Styl dáváte svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním některých Vašich osobních dat, údajích o Vašich nákupech a objednávkách. Tyto údaje používáme výhradně pro interní potřeby firmy, identifikace zákazníka, zkvalitnění vzájemné spolupráce, reklamace, apod. V žádném případě nejsou poskytovány žádným třetím osobám.

Registrovaným zákazníkům je nepravidelně zasílán e-mailem newsletter, který slouží k informování zákazníků o právě probíhajících akcích či o novém zboží. Newsletter není zasílán častěji než jednou za půl roku. Nejedná se o SPAM. Odmítnout zasílání můžete na e-mailu: admin@kron-styl.cz.